Årsmøte 2020

Stad: Bygdelagshuset i Nordahl Brunsgate 22, møteromet bak Blåsalen.

Tysdag 10. mars 2020 klokka 18.00-20.00

Her er ein link til lokalet gule sider: https://kart.gulesider.no/m/wgRu9

Årskontingenten skal vere betalt før årsmøtet. Har du ikkje betalt enno, så kan du nytte faktura som ligg ved denne innkallinga. Sakspapir blir sendt ut i veka før møtet. Papirkopiar vil vere tilgjengeleg på møtet.

Lett servering.

Saker til årsmøtet:

 1. Opning av møtet
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 3. Val av ordstyrar, referent og protokollunderskrivarar
 4. Godkjenning av årsmeldingar for år 2019 for Håløyglaget, Håløygheimen og Te-Nord
 5. Godkjenning av rekneskap for år 2019 for Håløyglaget, Håløygheimen og Te-Nord
 6. Revisjonsmelding
 7. Godkjenning av budsjettforslag for 2020 for Håløyglaget, Håløygheimen og Te-Nord.
 8. Årshjul for 2020
 9. Val av utsendingar til årsmøta i
 10. Årsmøte i BLS, 2 personar, 23. mars 2020
 11. Landsmøte i Noregs Ungdomslag 25.-26. april 2020
 12. Årsmøte Det Norske Teatret, 10 personar, april 2020
 13. Årsmøte Lyseren samarbeidsutval
 14. Grorud Samfunnshus, Representantskapsmøte
 15. Val av tillitsvalde og valnemnd