Årsmøte 2024

Håløyglaget har årsmøte torsdag 14. mars kl. 17-19.

Årsmøtet 2024 finn stad i Lakkegata 23, der vi får låne eit møterom hos Fontenehuset Norge. Det blir lett servering.

Det er også mogleg å digitalt via Zoom.

Read More

Vær en gal mann blant gale menn

Te-Nord er stolte over å presentere dette stykket som er skrevet av vår regissør Christian Henrik Curcan Sørbye, i samarbeid med Te-Nord. Forestillingen har urpremiere 21. oktober i Halli i Bygdelagshuset i Nordahl Brunsgate 22.

Vi møter Ludvig 14, fransk konge fra 1643 til 1715 på hans praktfulle slott Versailles. Ludvig ble kalt «Solkongen», og er den mest berømte kongen i Frankrikes historie. Gjennom 3 dager følger vi Ludvig, hans nærmeste medarbeidere, adelen ved hoffet og folket. Mye står på spill. Hvem kommer ifra dette med æren og livet i behold?

Forestillingen vises i Halli:
Fredag 20.oktober kl 18:30  – Generalprøve med publikum (redusert pris)
Lørdag 21.oktober kl 15:00  – Urpremiere
Lørdag kl 18:30
Søndag 22.oktober kl 14:00

Read More

St. Hansfeiring på Håløygheime

Vi inviterer til St. Hansfeiring.
Vi startar opp omlag kl. 1800. Kom når du kan etter det.

Då det dessverre er grill- og bålforbod, byr vi på litt rømmegraut og kake!

Håløyglaget er 90 år i år og vi byr på 90-års jubileumskake!

Read More

Håløyglaget 90 år!

1. februar i 1933 vart Håløyglaget skipa. Dette jubileet skal vi markere! Les om oppstarten av Håløyglaget her.

Planar for 90-årsmarkeringar i 2023

1. februar          MIMREDAG på Håløyglaget sin facebook.

15. mars           Årsmøte 2023 i Håløyglaget. Feiring med jubileumskake.

23. juni              Sankt. Hans feiring på Håløygheimen og opa hytte i Hyttekarusellen.

23. september  Haustdugnad med opa hytte i Hyttekarusellen.

20. oktober      Urpremiere og framsyningar på Te-Nords stykke om Ludvig XIV.

28. oktober Te-Nord deltek i festframsyninga til BLS som har 100-årsjubileum på Det Norske Teatret.

Det er fleire som jubilerer. Bygdelagssamskipnaden er 100 år. Håløyglaget bidreg i feiringa og deltek i Hyttekarusellen som  oppfordrar til å besøke lagshyttene. Sjå meir om BLS 100 år her.

Informasjon om dei ulike hendingane vert lagt ut på nettsida, facebook og i rundskriv til medlemmar.

Årsmøte 2023

Onsdag 15. mars 2023 klokka 17.00-19.00

Møtet finn stad i Bygdelagshuset i Nordahl Brunsgate 22. Vi skal vere i Møterom med inngang frå portrommet. Sjå etter lapp på døra.

Vi serverer kaffe, te og kake og markerer at Håløyglaget er 90 år!

Styret ynskjer også tidlegare medlemmar og folk som er opptatt av laget velkomne til å delta på møtet som gjester.

Read More

Haustdugnad 15. oktober

Bli med på dugnad på dei fantastiske hyttene våre!

Hyttestyret lovar kroppsarbeid, bålkos, haustver og sabla triveleg selskap.

Dugnaden er laurdag 15. oktober kl. 11.00-16.00.

Sjå meir om denne hendinga på facebook.

Te-Nord presenterar: Otto er et Nesehorn

Plakat om teaterforestillingen Otto er et nesehorn

I mai er Te-Nord klar med premiere på familieframsyninga «Otto er et Nesehorn» etter ei bok av Ole Lund Kirkegaard. Framsyninga er også ein del av jubileet til Noregs Ungdomslags 125årsdag, som vi ikkje fekk feira i 2021 på grunn av koronapandemien. Prosjektet er støtta av Kulturrådet og vi nyttar oss også av studiemidlar frå studieforbundet kultur og tradisjon.

Read More

Årsmøte 14. mars kl. 17-19

Årsmøtet finn stad i Bygdelagshuset i Nordahl Brunsgate 22. Vi skal vere i Møterom med inngang frå portrommet. Sjå etter lapp på døra.

Vi serverer kaffe, te og smørbrød.

Årskontingenten skal vere betalt før årsmøtet. Har du ikkje betalt enno, så kan du nytte faktura/betalingsinfo som ligg ved denne innkallinga. Sakspapir blir sendt ut med rundskriv i veka før møtet. Styret ynskjer også tidlegare medlemmar og folk som er opptatt av laget velkomne til å delta på møtet som gjester. Her finn du info om betaling av medlemspengar.

Read More

Haustdugnad

Endelig kan vi invitere til dugnad på hyttene, håper vi 😉

Lørdag 23.oktober blir det mulighet for store og små Håløygere til å ta i et tak.

Mer info om arbeidsoppgaver kommer på facebook.

HOLD AV DATO. Og hold dæ fresk!

Digitalt årsmøte 9. mars 2021

Det er kalla inn til årsmøte i Håløyglaget.
Møtet finn stad tysdag 9. mars 2021 klokka 18.00-20.00

Digitalt møte
På grunn av den pågåande koronapandemien har styret bestemt å gjennomføre årsmøtet digitalt i Zoom. Lenke for å logge seg på møtet sendast ut med sakspapira og leggast ut på facebooksida vår.

Årskontingenten skal vere betalt før årsmøtet. Bruk faktura du har fått tilsendt med rundskrivet for februar eller sjå betalingsinformasjon her. Sakspapir blir sendt ut i veka før møtet. Styret ynskjer også tidlegare medlemmar og folk som er opptatt av laget velkomne til å delta på møtet som gjester.

Saker til årsmøtet:

 1. Opning av møtet med registrering av deltakarar og gjester
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 3. Val av ordstyrar, referent og protokollunderskrivarar
 4. Godkjenning av årsmeldingar for år 2020 for Håløyglaget, Håløygheimen og Te-Nord
 5. Godkjenning av rekneskap for år 2020 for Håløyglaget, Håløygheimen og Te-Nord
 6. Revisjonsmelding
 7. Godkjenning av budsjettforslag for 2021 for Håløyglaget, Håløygheimen og Te-Nord.
 8. Årshjul for 2021
 9. Val av utsendingar til årsmøta i
  1. Årsmøte i BLS, 2 personar, 17. mars 2021
  2. Landsmøte i Noregs Ungdomslag 24.-25. april 2021
  3. Årsmøte Det Norske Teatret, 10 personar, april 2021
  4. Årsmøte Lyseren samarbeidsutval
  5. Grorud Samfunnshus, Representantskapsmøte
 10. Val av tillitsvalde og valnemnd