Håløyglaget 90 år!

1. februar i 1933 vart Håløyglaget skipa. Dette jubileet skal vi markere! Les om oppstarten av Håløyglaget her.

Planar for 90-årsmarkeringar i 2023

1. februar          MIMREDAG på Håløyglaget sin facebook.

15. mars           Årsmøte 2023 i Håløyglaget. Feiring med jubileumskake.

23. juni              Sankt. Hans feiring på Håløygheimen og opa hytte i Hyttekarusellen.

23. september  Haustdugnad med opa hytte i Hyttekarusellen.

20. oktober      Urpremiere og framsyningar på Te-Nords stykke om Ludvig XIV.

28. oktober Te-Nord deltek i festframsyninga til BLS som har 100-årsjubileum på Det Norske Teatret.

Det er fleire som jubilerer. Bygdelagssamskipnaden er 100 år. Håløyglaget bidreg i feiringa og deltek i Hyttekarusellen som  oppfordrar til å besøke lagshyttene. Sjå meir om BLS 100 år her.

Informasjon om dei ulike hendingane vert lagt ut på nettsida, facebook og i rundskriv til medlemmar.