Årsmøte 2023

Onsdag 15. mars 2023 klokka 17.00-19.00

Møtet finn stad i Bygdelagshuset i Nordahl Brunsgate 22. Vi skal vere i Møterom med inngang frå portrommet. Sjå etter lapp på døra.

Vi serverer kaffe, te og kake og markerer at Håløyglaget er 90 år!

Styret ynskjer også tidlegare medlemmar og folk som er opptatt av laget velkomne til å delta på møtet som gjester.

Saker til årsmøtet:

 1. Opning av møtet med registrering av deltakarar og gjester
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 3. Val av ordstyrar, referent og protokollunderskrivarar
 4. Godkjenning av årsmeldingar for år 2022 for Håløyglaget, Håløygheimen og Te-Nord
 5. Godkjenning av rekneskap for år 2022 for Håløyglaget, Håløygheimen og Te-Nord
 6. Revisjonsmelding
 7. Godkjenning av budsjettforslag for 2023 for Håløyglaget, Håløygheimen og Te-Nord.
 8. Årshjul for 2023
 9. Innkomne saker
 10. Val av utsendingar til årsmøta i
  • Årsmøte i BLS, 2 personar, 28. mars 2023
  • Landsmøte i Noregs Ungdomslag april 2023
  • Årsmøte Det Norske Teatret, 10 personar, april 2023
  • Årsmøte Lyseren samarbeidsutval
  • Grorud Samfunnshus, Representantskapsmøte
 11. Val av tillitsvalde og valnemnd