MELD DEG INN

Har du lyst til å bli medlem av Håløyglaget?
Kontingenten er 450 for vaksne. 350 for husstandsmedlemmar og 250 for studentar til og med 26 år. 175 for born til og med 14 år. Om ein er hovudmedlem i anna lag i Noregs ungdomslag er kontingenten kr 200,-

Kontonummer for innbetaling av kontingent: 5079 06 04633

Semesteravgift til Te-Nord er 300 i halvåret.


Fyll inn og send inn skjema:logo

  Førenamn og etternamn(obligatorisk)

  Fødselsdato (obligatorisk)

  Adresse (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Telefon (obligatorisk)

  Melding