MELD DEG INN

Har du lyst til å bli medlem av Håløyglaget?
Kontingenten er 350 for vaksne. 250 for husstandsmedlemmar og studentar. 175 for born til og med 14 år.
Semesteravgift til Te-Nord er 300 i halvåret.


Fyll inn og send inn skjema:logo

Førenamn og etternamn(obligatorisk)

Fødselsdato (obligatorisk)

Adresse (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Melding