Årsmøte 2024

Håløyglaget har årsmøte torsdag 14. mars kl. 17-19.

Årsmøtet 2024 finn stad i Lakkegata 23, der vi får låne eit møterom hos Fontenehuset Norge. Det blir lett servering.

Det er også mogleg å digitalt via Zoom.

For å delta digitalt på Zoom nyttar du denne lenka
https://us06web.zoom.us/j/88990262913

Meeting ID: 889 9026 2913

Saker:
1. Opning av møtet med registrering av deltakarar og gjester
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Val av ordstyrar, referent og protokollunderskrivarar
4. Godkjenning av årsmeldingar for år 2023 for Håløyglaget og Te-Nord.
5. Godkjenning av rekneskap for år 2023 for Håløyglaget, Håløygheimen og Te-Nord.
6. Revisjonsmelding
7. Bytte ut vegg i Gamlehytta
8. Innføring av eit startmedlemskap
9. Godkjenning av budsjettforslag for 2024 for Håløyglaget, Håløygheimen og Te-Nord.
10. Årshjul for 2024
11. Val av utsendingar til årsmøta i
– Årsmøte i BLS, 2 personar, 11. mars 2024 (vald på styremøte 27.2.24)
– Landsmøte i Noregs Ungdomslag 20-21. april 2024
– Årsmøte Det Norske Teatret, 10 personar, 2024
– Årsmøte Lyseren samarbeidsutval
– Grorud Samfunnshus, Representantskapsmøte
12. Val av tillitsvalde og valnemnd.

Spørsmål kan rettast til Ida Marie Holmin på tlf 91610461