Digitalt årsmøte 9. mars 2021

Det er kalla inn til årsmøte i Håløyglaget.
Møtet finn stad tysdag 9. mars 2021 klokka 18.00-20.00

Digitalt møte
På grunn av den pågåande koronapandemien har styret bestemt å gjennomføre årsmøtet digitalt i Zoom. Lenke for å logge seg på møtet sendast ut med sakspapira og leggast ut på facebooksida vår.

Årskontingenten skal vere betalt før årsmøtet. Bruk faktura du har fått tilsendt med rundskrivet for februar eller sjå betalingsinformasjon her. Sakspapir blir sendt ut i veka før møtet. Styret ynskjer også tidlegare medlemmar og folk som er opptatt av laget velkomne til å delta på møtet som gjester.

Saker til årsmøtet:

 1. Opning av møtet med registrering av deltakarar og gjester
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 3. Val av ordstyrar, referent og protokollunderskrivarar
 4. Godkjenning av årsmeldingar for år 2020 for Håløyglaget, Håløygheimen og Te-Nord
 5. Godkjenning av rekneskap for år 2020 for Håløyglaget, Håløygheimen og Te-Nord
 6. Revisjonsmelding
 7. Godkjenning av budsjettforslag for 2021 for Håløyglaget, Håløygheimen og Te-Nord.
 8. Årshjul for 2021
 9. Val av utsendingar til årsmøta i
  1. Årsmøte i BLS, 2 personar, 17. mars 2021
  2. Landsmøte i Noregs Ungdomslag 24.-25. april 2021
  3. Årsmøte Det Norske Teatret, 10 personar, april 2021
  4. Årsmøte Lyseren samarbeidsutval
  5. Grorud Samfunnshus, Representantskapsmøte
 10. Val av tillitsvalde og valnemnd