Årsmøte i Håløyglaget

Styret ynskjer dykk eit Godt nyttår!

Sett av 16. februar. Då er det årsmøte i Håløyglaget kl. 18.00. Forslag til saker må sendast styret innan 15. januar. Innkalling med sakliste vil blir sendt ut til medlemmane 14. dagar før møtet.  Møtet finn stad i St. Olavsgate 25.

Fanen