Årsmøte

Velkomen til årsmøte og medlemsmøte tysdag 12. mars 2019 klokka 18.00-20.00. Vi handsamar årsmøtesaker, får oss litt lett mat og ein prat.

Stad: Øvre Slottsgate 2B, lokala til Frivillighet Norge, 5. etasje. Her er ein link til lokalet gule sider: http://kart.gulesider.no/m/f22EN

Saker til årsmøtet:

  1. Opning av møtet
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste
  3. Val av ordstyrar, referent og protokollunderskrivarar
  4. Godkjenning av årsmeldingar for år 2018 for Håløyglaget, Håløygheimen og Te-Nord
  5. Godkjenning av rekneskap for år 2018 for Håløyglaget, Håløygheimen og Te-Nord
  6. Revisjonsmelding
  7. Godkjenning av budsjettforslag for 2019 for Håløyglaget, Håløygheimen og Te-Nord.
  8. Årshjul for 2019
  9. Val av utsendingar til årsmøta i

Årsmøte i BLS, 2 personar, 19. mars 2019
Landsmøte i Noregs Ungdomslag 26.-28. april 2019
Årsmøte Det Norske Teatret, 10 personar, X. april 2019
Årsmøte Lyseren samarbedsutval
Grorud Samfunnshus, Representantskapsmøte

10. Val av tillitsvalde og valnemnd

Årskontingenten skal vere betalt før årsmøtet.  Sakspapir blir sendt ut i veka før møtet. Papirkopiar vil vere tilgjengeleg på møtet.